Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 詛TRỚ
Hán

TRỚ- Số nét: 12 - Bộ: NGÔN 言

ONソ, ショ
KUN詛う のろう
  • Nguyền rủa. Trớ chú 詛咒 rủa, chửi rủa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
する CHÚ TRỚ nguyền rủa