Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 係HỆ
Hán

HỆ- Số nét: 09 - Bộ: NHÂN 人

ONケイ
KUN係る かかる
  かかり
  -がかり
  係わる かかわる
  • Buộc, cũng nghĩa như chữ hệ [繫].
  • Nhờ nói giúp lời. Như ủy hệ [委係], nguyên ủy là xác hệ [確係] đích xác là, v.v.
  • Dị dạng của chữ 系


Từ hánÂm hán việtNghĩa
わる HỆ liên quan
HỆ liên quan; liên lụy; về
HỆ người phụ trách
HỆ sự chịu trách nhiệm
HỆ LŨY sự ràng buộc; mối ràng buộc; mối liên hệ; người phụ thuộc
HỆ VIÊN người chịu trách nhiệm
HỆ TRANH sự tranh cãi; sự tranh chấp
LIÊN HỆ sự liên hệ; sự liên kết
QUAN HỆ GIẢ đương sự;người liên quan
する QUAN HỆ ảnh hưởng; quan hệ đến;phát sinh quan hệ (giữa nam và nữ); có quan hệ; có liên quan
がない QUAN HỆ vô can
がある QUAN HỆ liên can
QUAN HỆ can hệ;liên hệ;liên quan;quan hệ; sự quan hệ
計算 KẾ TOÁN HỆ kế toán
舞台 VŨ ĐÀI HỆ người dọn dẹp phông màn trong nhà hát
口座 KHẨU TỌA HỆ Người thu ngân (trong ngân hàng)
二項 NHỊ HẠNG HỆ SỐ Hệ số nhị thức
受付 THỤ,THỌ PHÓ HỆ nhân viên lễ tân; nhân viên thường trực; nhân viên tiếp tân
反射数線図 PHẢN XẠ HỆ SỐ TUYẾN ĐỒ Biểu đồ hệ số phản xạ
発送 PHÁT TỐNG HỆ người gửi
反射 PHẢN XẠ HỆ SỐ Hệ số phản xạ
無関 VÔ,MÔ QUAN HỆ hững hờ
無関 VÔ,MÔ QUAN HỆ không quan hệ;lạ mặt;sự không quan hệ
倉庫り貨物受取証 THƯƠNG KHỐ HỆ HÓA VẬT THỤ,THỌ THỦ CHỨNG giấy chứng nhận lưu kho
校正 HIỆU,GIÁO CHÍNH HỆ người đọc và sửa bản in; người hiệu đính
性的関 TÍNH,TÁNH ĐÍCH QUAN HỆ quan hệ tình dục
夫婦関 PHU PHỤ QUAN HỆ chăn gối
親交関 THÂN GIAO QUAN HỆ tri giao
外交関を樹立する NGOẠI GIAO QUAN HỆ THỤ LẬP thiết lập quan hệ ngoại giao
外交関 NGOẠI GIAO QUAN HỆ quan hệ ngoại giao
人間関 NHÂN GIAN QUAN HỆ Mối quan hệ của con người
直接関 TRỰC TIẾP QUAN HỆ quan hệ trực tiếp
熱膨張 NHIỆT BÀNH TRƯƠNG HỆ SỐ Hệ số giãn vì nhiệt
友好関にする HỮU HIẾU,HẢO QUAN HỆ giao hảo
友好関 HỮU HIẾU,HẢO QUAN HỆ giao hòa
深い関 THÂM QUAN HỆ quan hệ sâu sắc
日印関 NHẬT ẤN QUAN HỆ quan hệ Nhật Ấn
平和な関 BÌNH HÒA QUAN HỆ giao hòa
親密な関 THÂN MẶT QUAN HỆ dan díu
積み付け TÍCH PHÓ HỆ SỐ hệ số xếp hàng (tàu biển)
冷たい関 LÃNH QUAN HỆ hờ hững;hững hờ
相互依存関 TƯƠNG,TƯỚNG HỖ Ỷ,Y TỒN QUAN HỆ quan hệ hỗ trợ lẫn nhau
せん断弾性 ĐOÀN,ĐOẠN ĐẠN,ĐÀN TÍNH,TÁNH HỆ SỐ sự co giãn đàn hồi
中国現代国際関研究所 TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI QUỐC TẾ QUAN HỆ NGHIÊN CỨU SỞ Viện Quan hệ Quốc tế Hiện đại của Trung Quốc
愛情に年齢は関ない ÁI TÌNH NIÊN LINH QUAN HỆ Tình yêu không phân biệt tuổi tác.