Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 伉KHÁNG
Hán

KHÁNG- Số nét: 06 - Bộ: NHÂN 人

ONコウ
KUN伉い たぐい
  伉ぶ ならぶ
  • Kháng lệ 伉儷 sánh đôi, vợ chồng lấy nhau gọi là kháng lệ.