Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亞Á
Hán

Á- Số nét: 08 - Bộ: NHẤT 一

ONア, アシア
KUN亞ぐ つぐ
  • Thứ hai. Như á thánh 亞聖 kém thánh một ít.
  • Tên một châu trong năm châu, châu Á-tế-á 亞細亞.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐÔNG Á Đông Á