Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 堊ÁC
Hán

ÁC- Số nét: 11 - Bộ: NHẤT 一

ONアク, ア, オ
KUN いろつち
  しろつち
  • Dất mùi, đất thó trắng.
  • Trát bùn.