Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丙BÍNH
Hán

BÍNH- Số nét: 05 - Bộ: NHẤT 一

ONヘイ
KUN ひのえ
  • Một can trong mười can. Nhà tu luyện xưa cho can bính thuộc hành hỏa, nên có nghĩa là lửa. Như phó bính 付丙 cho lửa vào đốt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BÍNH NGỌ năm Bính Ngọ
BÍNH Bính (can chi);vị trí thứ ba
甲乙 GIÁP ẤT BÍNH ĐINH một hai ba bốn
甲乙 GIÁP ẤT BÍNH sự so sánh; sự tương tự giữa ba người; xếp hạng