Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盃BÔI
Hán

BÔI- Số nét: 09 - Bộ: NHẤT 一

ONハイ
KUN さかずき
  • Cũng như chữ "bôi" 杯.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THIÊN BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng