Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 杲CẢO
Hán

CẢO- Số nét: 08 - Bộ: NHẬT 日

ONコウ
KUN あきらか
  杲い たかい
  • Sáng.
  • Cao.