Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昭CHIÊU
Hán

CHIÊU- Số nét: 09 - Bộ: NHẬT 日

ONショウ
KUN あき
  あきら
  かず
  かずみ
  てる
  • Sáng sủa, rõ rệt. Như chiêu chương 昭章 rõ rệt.
  • Bộc bạch cho tỏ rõ ra. Như chiêu tuyết 昭雪 bộc bạch nỗi oan của người ta ra cho mọi người đều biết.
  • Hàng chiêu, trong nhà thờ giữa là bệ thờ tổ, ở bên trái là bệ thờ hàng chiêu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
和年間 CHIÊU HÒA NIÊN GIAN niên đại Shouwa; thời kỳ Chiêu Hoà
CHIÊU HÒA Chiêu Hoà; thời kỳ Chiêu Hoà