Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昊HẠO
Hán

HẠO- Số nét: 08 - Bộ: NHẬT 日

ONコウ
KUN そら
  • Trời xanh, trời cả.
  • Mùa hè.