Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晞HI
Hán

HI- Số nét: 11 - Bộ: NHẬT 日

ON
KUN晞く かわく
  • Khô ráo.
  • Mờ mờ sáng, rạng đông.