Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 暁HIẾU
Hán

HIẾU- Số nét: 12 - Bộ: NHẬT 日

ONギョウ, キョウ
KUN あかつき
  暁る さとる
  あき
  あきら
  あけ
  さと
  さとる
  てる
  • Bình minh


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HIẾU TINH sao buổi sáng; sao mai
HIẾU THIÊN bình minh; rạng đông
HIẾU bình minh
した THÔNG HIẾU đủ điều
THÔNG HIẾU sự thức khuya; sự hiểu biết rõ
PHẤT HIẾU Hửng sáng; lúc rạng đông
KIM HIẾU sáng nay