Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晃HOẢNG
Hán

HOẢNG- Số nét: 10 - Bộ: NHẬT 日

ONコウ
KUN あきらか
  あき
  あきら
  てる
  ひかる
  みつ
  • Sáng


Từ hánÂm hán việtNghĩa
たる HOẢNG HOẢNG Rực rỡ; sáng chói