Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晦HỐI
Hán

HỐI- Số nét: 10 - Bộ: NHẬT 日

ONカイ
KUN つごもり
  晦い くらい
  みそか
  もり
  • Ngày cuối tháng ta gọi là ngày hối (ngày 30).
  • Tối tăm mù mịt.
  • Nghĩa văn không được rõ ràng cũng gọi là hối. Như hối sáp [晦澀] tối tăm trúc trắc.
  • Ở ẩn một nơi không cầu cho người biết mình gọi là dưỡng hối [養晦] hay thao hối [韜晦].


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐẠI HỐI NHẬT đêm ba mươi; ngày ba mươi tết; đêm giao thừa