Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旭HÚC
Hán

HÚC- Số nét: 06 - Bộ: NHẬT 日

ONキョク
KUN あさひ
  あきら
  あき
  てる
 
  • Bóng sáng mặt trời mới mọc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HÚC HUY tia nắng khi mặt trời mọc