Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 兩LƯỠNG,LẠNG
Hán

LƯỠNG,LẠNG- Số nét: 08 - Bộ: NHẤT 一

ONリョウ
KUN ふたつ
  • Hai, đôi.
  • Một âm là "lạng". Cỗ xe. Một đôi giầy cũng gọi là "nhất lạng" 一兩.
  • Lạng, cân ta, mười đồng cân gọi là một lạng, mười sáu lạng là một cân.