Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昴MÃO
Hán

MÃO- Số nét: 09 - Bộ: NHẬT 日

ONコウ, ボウ
KUN すばる
  • Sao mão, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.