Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晤NGỘ
Hán

NGỘ- Số nét: 11 - Bộ: NHẬT 日

ON
KUN あきらか
  • Gặp, đối, cùng gặp mặt nhau gọi là ngộ diện 晤面.
  • Sáng.