Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弐NHỊ
Hán

NHỊ- Số nét: 06 - Bộ: NHẤT 一

ONニ, ジ
KUN弐つ ふたつ
  そえ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHỊ TÂM Tính nhị nguyên; sự phản bội; trò hai mặt; sự hai lòng
NHỊ TÂM Tính nhị nguyên; sự phản bội; trò hai mặt