Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昶SƯỞNG
Hán

SƯỞNG- Số nét: 09 - Bộ: NHẬT 日

ONチョウ
KUN あきら
  • Ngày dài.
  • Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.