Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匙THI
Hán

THI- Số nét: 11 - Bộ: NHẬT 日

ON
KUN さじ
  • Cái thìa.
  • Thược thi 鑰匙 cái chìa khóa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THI cái muỗng;cái thìa;thìa
TIỂU THI thìa cà phê