Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晟THỊNH,THẠNH
Hán

THỊNH,THẠNH- Số nét: 11 - Bộ: NHẬT 日

ONセイ, ジョウ
KUN あきらか
  • Sáng.
  • Mặt trời rực rỡ.
  • Lửa cháy rần rật.
  • § Ghi chú: Ta quen đọc là chữ thạnh.