Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 昃TRẮC
Hán

TRẮC- Số nét: 08 - Bộ: NHẬT 日

ONショク, ソク
KUN昃く かたむく
  • Xế, mặt trời quá trưa gọi là trắc.