Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晁TRIỀU
Hán

TRIỀU- Số nét: 10 - Bộ: NHẬT 日

ONチョウ
KUN あさ
  • (Danh) Họ Triều.
  • Cũng như chữ 鼂.