Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 晝TRÚ
Hán

TRÚ- Số nét: 11 - Bộ: NHẬT 日

ONチュウ
KUN ひる
  • (Danh) Ban ngày. ◇Nguyễn Du 阮攸: Trú kiến yên hà dạ kiến đăng 晝見煙霞夜見燈 (Thương Ngô Trúc Chi ca 蒼梧竹枝歌) Ngày nhìn khói ráng đêm nhìn đèn.
  • (Danh) Tên đất, một ấp nước Tề thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Sơn Đông 山東.