Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 万VẠN
Hán

VẠN- Số nét: 03 - Bộ: NHẤT 一

ONマン, バン
KUN よろず
  かず
 
  ゆる
  • Muôn, cũng như chữ vạn 萬.
  • Một âm là Mặc. Như là Mặc Kỳ 万俟, họ Mặc Kỳ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
華鏡 VẠN HOA KÍNH Kính vạn hoa
已むを得なければ VẠN DĨ ĐẮC vạn bất đắc dĩ; khi không thể tránh khỏi
VẠN NHÂN mọi người; vạn người
能薬 VẠN NĂNG DƯỢC thuốc chữa bách bệnh
寿 VẠN THỌ Sự sống lâu
事如意 VẠN SỰ NHƯ Ý vạn sự như ý
VẠN NĂNG toàn năng; vạn năng
国郵便連合 VẠN QUỐC BƯU TIỆN LIÊN HỢP Hiệp hội bưu chính quốc tế
VẠN SỰ vạn sự; mọi việc
VẠN PHÚC sức khỏe và hạnh phúc; vạn phúc
国旗 VẠN QUỐC KỲ quốc kỳ các nước
VẠN NHẤT ít cơ hội; ít khả năng; nếu có một chút cơ hội; một phần một vạn; vạn nhất;sự ít cơ hội; sự ít khả năng; nếu có một chút cơ hội; một phần một vạn;vạn bất đắc dĩ
物の霊長 VẠN VẬT LINH TRƯỜNG,TRƯỢNG loài người; nhân loại
国国際音標文字 VẠN QUỐC QUỐC TẾ ÂM TIÊU VĂN TỰ Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế
VẠN vạn;vô số; tất cả; mọi thứ
VẠN VẬT muôn vật;vạn vật
国史 VẠN QUỐC SỬ Lịch sử thế giới
VẠN nhiều; tất cả
VẠN TUẾ diễn viên hài đi biểu diễn rong
国博覧会 VẠN QUỐC BÁC LÃM HỘI hội chợ thế giới
VẠN TUẾ muôn năm;ôi chao;vạn tuế;sự hoan hô
VẠN QUỐC các nước; quốc tế;tất cả các nước
止むを得なければ VẠN CHỈ ĐẮC vạn bất đắc dĩ; khi không thể tránh khỏi
VẠN THIỆN hoàn thiện;Sự hoàn thiện
有引力 VẠN HỮU DẪN LỰC vạn vật hấp dẫn
VẠN CỔ Tính vĩnh viễn; tính vĩnh hằng
愚節 VẠN NGU TIẾT ngày 1 tháng 4; ngày nói dối; ngày cá tháng 4
VẠN BÁC hội chợ quốc tế
引する VẠN DẪN ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)
VẠN KIẾP Tính vĩnh hằng
引きする VẠN DẪN ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)
VẠN LỰC cái ê-tô
引き VẠN DẪN việc ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng); kẻ ăn cắp ở cửa hàng bằng cách giả làm khách mua hàng
VẠN TOÀN sự chu đáo hết mức;vạn phần chu đáo
里の長城 VẠN LÝ TRƯỜNG,TRƯỢNG THÀNH Vạn Lý Trường Thành
VẠN DẪN việc ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng); kẻ ăn cắp ở cửa hàng bằng cách giả làm khách mua hàng
代不易 VẠN ĐẠI BẤT DỊ,DỊCH Tính vĩnh hằng; tính vĩnh viễn
葉集 VẠN DIỆP TẬP trường phái thơ Manyaoushuu nổi tiếng ở thế kỷ thứ 8; tuyển tập thơ cổ của Nhật Bản
年筆 VẠN NIÊN BÚT bút máy;viết máy
VẠN NHÂN rất đông người; quần chúng
長者 BÁCH VẠN TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢ Nhà triệu phú; triệu phú
BÁCH VẠN NGÔN nói đi nói lại nhiều lần
NHẤT VẠN NIÊN vạn niên
BÁCH VẠN trăm vạn; một triệu;triệu
THẬP VẠN VIÊN 100000 yên
CỰ VẠN hàng triệu; vô số;hạnh phúc ngập tràn; hạnh phúc tràn trề; vô biên
THẬP VẠN trăm ngàn
長者 ỨC VẠN TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢ người có nhiều tiền; tỷ phú
金拾 KIM THẬP VẠN VIÊN một trăm nghìn yên
金壱 KIM NHẤT VẠN VIÊN một vạn yên
気焔 KHÍ xxx VẠN TRƯỢNG sự hưng phấn; sự cao hứng (nói to)
天地 THIÊN ĐỊA VẠN VẬT vạn vật trong trời đất