Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呑xxx
Hán

xxx- Số nét: 07 - Bộ: NHẤT 一

ONトン, ドン
KUN呑む のむ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
兵衛 xxx BINH VỆ người nghiện rượu
ん兵衛 xxx BINH VỆ người nghiện rượu
TỬU xxx người nghiện rượu
TỬU xxx người nghiện rượu