Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聆LINH
Hán

LINH- Số nét: 11 - Bộ: NHĨ 耳

ONレイ, リョウ
KUN きく
  • Nghe, nghe rồi, lĩnh được ý gọi là linh.