Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 耐NẠI
Hán

NẠI- Số nét: 09 - Bộ: NHI 而

ONタイ
KUN耐える たえる
  たえ
  • Chịu nhịn, như "nại cơ" 耐飢 chịu nhịn được đói, "nại khổ" 耐苦 chịu nhịn được khổ.
  • Râu mép.
  • Một âm là "năng". Ngày xưa dùng như chữ "năng" 能.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
震構造 NẠI CHẤN CẤU TẠO,THÁO cách cấu tạo để chịu đựng chấn động mạnh
航的包装 NẠI HÀNG ĐÍCH BAO TRANG bao bì đường biển;bao bì hàng hải
航包装 NẠI HÀNG BAO TRANG bao bì đường biển;bao bì hàng hải
NẠI NHIỆT sự chịu nhiệt
火煉瓦 NẠI HỎA LUYỆN NGÕA gạch chịu lửa
火構造 NẠI HỎA CẤU TẠO,THÁO cách cấu tạo khó bắt lửa
NẠI HỎA sự chịu lửa
乏生活 NẠI PHẠP SINH HOẠT cuộc sống khắc khổ; cuộc sống khổ hạnh
久財 NẠI CỬU TÀI hàng lâu bền
NẠI CỬU sự chịu đựng;sự chống lại;sự kéo dài
える NẠI chịu đựng;tương xứng; thích hợp
強い NHẪN NẠI CƯỜNG nhẫn nại
強い NHẪN NẠI CƯỜNG kiên nhẫn
強い NHẪN NẠI CƯỜNG dẻo vai
久財 PHI NẠI CỬU TÀI hàng mau hỏng
NHẪN NẠI sự nhẫn nại; sự chịu đựng
空腹にえる KHÔNG,KHỐNG PHÚC,PHỤC NẠI bóp bụng