Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聶NIẾP,NHIẾP
Hán

NIẾP,NHIẾP- Số nét: 18 - Bộ: NHĨ 耳

ONショウ, ジョウ, ニョウ
KUN聶く ささやく
  • Nói thầm.
  • Họ Niếp.
  • Thịt thái mỏng. Ta quen đọc là chữ nhiếp.