Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聒QUÁT
Hán

QUÁT- Số nét: 12 - Bộ: NHĨ 耳

ONカツ
KUN聒しい かまびすしい
  • Om sòm, nói rát tai, người ta không muốn nghe mà mình cứ nhai nhải mãi cũng gọi là quát. Tục thường nói là quát sảo 聒?.
  • Quát quát 聒聒 ngây ngô.