Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 聰THÔNG
Hán

THÔNG- Số nét: 17 - Bộ: NHĨ 耳

ONソウ
KUN聰い さとい
  聰い みみざとい
  あきら
  さとし
  • Sáng, tai nghe sáng suốt gọi là thông. Như thông minh 聰明 sáng suốt, vì có tai mắt cảm giác nhanh nhẹn thì mới nghe thấy được nhiều mà nẩy ra trí tuệ vậy.