Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 胖BÀN,PHÁN
Hán

BÀN,PHÁN- Số nét: 09 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONハン
KUN ゆたか
  なお
  ひろ
  • Lớn, mập.
  • Thư thái.
  • Một âm là phán. Một nửa mình muông sinh.
  • Thịt bên xương sườn.