Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 胼BIỀN
Hán

BIỀN- Số nét: 10 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONヘン
  • Như chữ biền 腁.