Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 胝CHI,ĐÊ
Hán

CHI,ĐÊ- Số nét: 09 - Bộ: NHỤC 肉、月

ON
KUN あかぎれ
  • Biền chi 胼胝 da dày, chai. Như thủ túc biền chi 手足胼胝 chân tay chai cộp, nghĩa là làm ăn vất vả da chân da tay thành chai ra. Ta quen đọc là chữ đê.