Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肌CƠ
Hán

CƠ- Số nét: 06 - Bộ: NHỤC 肉、月

ON
KUN はだ
  • Da.
  • Thịt trong da.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CƠ XƯƠNG da và xương
身離さず CƠ THÂN LY bất ly thân
CƠ THÂN Thân thể
触り CƠ XÚC cảm giác qua da; sự tiếp xúc qua da;cảm giác tiếp xúc ban đầu
CƠ SẮC sắc tố da
CƠ TRƯỚC quần áo lót
寒い CƠ HÀN cảm giác lạnh;Lạnh lẽo
bề mặt;da; da dẻ
ĐIỂU CƠ da gà
ĐỊA CƠ da không trang điểm;Da; bề mặt đất;lưỡi dao; lưỡi kiếm;mặt đất
NHÂN CƠ Da; sức nóng thân thể
ざらざらな(が) xù xì; sần sùi; nhám