Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肴HÀO
Hán

HÀO- Số nét: 08 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONコウ
KUN さかな
  • Dồ nhắm, các thứ thịt cá đem làm chín ăn gọi là hào. Nguyễn Du 阮攸 : Hành nhân bão thực tiện khí dư,Tàn hào lãnh phạn trầm giang để 行人飽食便棄餘,殘肴冷飯?江底 Người đi (thuyền) ăn no, thừa vứt bỏ, Cơm nguội, thức ăn đổ chìm xuống đáy sông.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỬU HÀO Thức ăn và đồ uống