Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 脉MẠCH
Hán

MẠCH- Số nét: 09 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONミャク
KUN すじ
  • Tục dùng như chữ mạch 脈.