Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肭NẠP
Hán

NẠP- Số nét: 08 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONトツ, ジク
  • Ột nạp 膃肭 con chó bể, một thứ hải sản đầu như chó, cái hột dái nó gọi là ột nạp tề 膃肭臍 dùng làm thuốc được, còn gọi là hải cẩu thận 海狗腎.