Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 朏PHỈ
Hán

PHỈ- Số nét: 09 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONヒ, ハイ
KUN みかづき
  • (Danh) Ánh sáng trăng non.