Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 肪PHƯƠNG
Hán

PHƯƠNG- Số nét: 08 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONボウ
  • Chi phương 脂肪 mỡ lá, chất bổ của loài cây cỏ cũng gọi là chi phương.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHI PHƯƠNG TẦNG,TẰNG lớp mỡ
CHI PHƯƠNG mỡ
乳脂 NHŨ CHI PHƯƠNG Chất béo trong sữa
皮下脂 BỈ HẠ CHI PHƯƠNG lớp mỡ dưới da
植物性脂 THỰC VẬT TÍNH,TÁNH CHI PHƯƠNG chất béo thực vật