Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 胱QUANG
Hán

QUANG- Số nét: 10 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONコウ
  • Bàng quang 膀胱 cái bong bóng, bọng đái.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BÀNG QUANG VIÊM bệnh nhiễm trùng bọng đái;viêm bọng đái
BÀNG QUANG bàng quang;bọng đái