Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 胙TẠC,TỘ
Hán

TẠC,TỘ- Số nét: 09 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONソ, サク
KUN ひもろぎ
  • Thịt phần, thịt tế rồi đem chia phần gọi là tạc.
  • Báo đáp.
  • Phúc, cũng đọc là chữ tộ.