Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 脊TÍCH
Hán

TÍCH- Số nét: 10 - Bộ: NHỤC 肉、月

ONセキ
KUN
  せい
  • Xương sống, có 24 đốt.
  • Phàm cái gì cao mà ở giữa đều gọi là tích. Như ốc tích 屋脊 cái nóc nhà.
  • Lẽ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TÍCH TỦY các dây ở xương sống
TÍCH CHUY xương sống
髄膜炎 NÃO TÍCH TỦY MÔ VIÊM viêm màng não