Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禺NGU
Hán

NGU- Số nét: 09 - Bộ: NHỰU ?

ONグ, グウ
KUN おながざる
  • Tên núi, tên đất.
  • Khu, mỗi khu mười dặm là một "ngu".