Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妲ĐÁT
Hán

ĐÁT- Số nét: 08 - Bộ: NỮ 女

ONダツ
  • Dát kỉ 妲己 vợ vua Trụ nhà Ân.