Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姨DI
Hán

DI- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONテイ, イ
KUN いもと
  いもうと
  おば
  • Dì. Chị em vói mẹ gọi là di.
  • Chị em vợ cũng gọi là di. Ngày xưa các vua chư hầu gả chồng cho con gái, thường kén mấy con gái trong họ đi theo để làm bạn với con, cho nên sau gọi vợ lẽ là di.