Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姚DIÊU
Hán

DIÊU- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONヨウ, チョウ
KUN姚しい うつくしい
  • Họ Diêu, con cháu vua Thuấn.
  • Phiêu diêu 票姚 nhanh nhẹn cứng cỏi. Nhà Hán gọi quan bình là phiêu diêu.
  • Vẻ mặt đẹp (xinh tươi).