Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妓KĨ
Hán

KĨ- Số nét: 07 - Bộ: NỮ 女

ONギ, キ
KUN わざおぎ
  うたいめ
  • Con nữ phường chèo, con đĩ nhà thổ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MỸ,MĨ KĨ Vũ nữ Nhật đẹp