Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姥MỖ,MỤ
Hán

MỖ,MỤ- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONボ, モ
KUN うば
  • Tên đất, cũng như chữ 姆. Cũng đọc là mụ.